O vlazi

SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O VLAZI U VAŠEM DOMU

Šta je vlaga?

Nivo vlažnosti predstavlja količinu vlage u vazduhu i meri se sa relativnom vlažnošću. Relativna vlažnost može varirati između 0 i 100, gde 0 predstavlja odsustvo vlage, a 100 apsolutnu vlagu u vazduhu na određenoj temperaturi. Topao vazduh može sadržati više vlage od hladnog vazduha. Neke od posledica viška vlage u domovima su kondenzacija, buđ i odlepljivanje tapeta. Saznajte sve o vlazi i kako ona može uticati na vaš dom i zdravlje.

Vlaga u domu: Rizičke prostorije