Skip to Content

Identifikacioni podaci o kompaniji

Naziv, adresa i telefon:

Henkel Srbija d.o.o.
Bulevar Oslobođenja 383, 11040 Beograd
Tel: +381 11 207 22 00
Fax: +381 11 207 22 98

Registrovano kao:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Matični broj:

Henkel Srbija d.o.o.
7102160

PIB:

Henkel Srbija d.o.o.
100472093

Imejl kontakt: