Skip to Content

Saopštenje o poštovanju privatnosti

1. Opšte

Henkel Srbija d.o.o. Beograd, u daljem tekstu Henkel, poštuje privatnost svakog lica koje poseti našu internet stranicu. Želeli bismo da Vas informišemo o tipu podataka koje Henkel prikuplja i o načinu na koji se ti podaci koriste. Takođe ćete saznati kako da koristite svoja prava kao vlasnik podataka. 

Sve eventualne promene u ovom saopštenju o čuvanju privatnosti biće objavljene na ovoj stranici. To vam omogućuje da blagovremeno saznate sve o tome koje podatke skladištimo i na koji način prikupljamo i koristimo te podatke.

Ovo saopštenje o zaštiti privatnosti ne odnosi se na internet stranice kojima se može pristupiti sa linkova naznačenih na Henkelovim veb sajtovima.

2. Prikupljanje, upotreba i obrada podataka o ličnosti

Naziv odgovornog lica: Henkel Srbija d.o.o. 

Adresa odgovornog lica: Bulevar Oslobođenja 383, 11040 Beograd, Srbija

Henkel koristi podatke o ličnosti primarno da bi omogućio pristup ovom veb-sajtu korisnicima i da bi obezbedio odgovarajuće funkcionisanje i bezbednost ovog veb-sajta. Svako dalje obrađivanje podataka dešava se samo na osnovu drugih zakonskih dužnosti ili dozvole, ili ako je odgovarajući korisnik dao pristanak Henkelu. 

Henkel čuva i obrađuje podatke konkretno za sledeće namene: 
Kada korisnici posete veb-sajt, Henkel automatski prikuplja i čuva pojedine podatke. Ti podaci su: IP adresa ili identifikacioni broj uređaja dodeljen odgovarajućem uređaju konačnog korisnika koji su potrebni za prenos sadržaja korisnika (npr. konkretno sadržaja, teksta, slika kao i datoteka za preuzimanje, itd.), aktivnost korisnika u kontekstu veb-sajta, vrstu uređaja konačnog korisnika, korišćeni brauzer kao i datum i vreme upotrebe.

Henkel čuva ove podatke maksimalno 7 dana, radi prepoznavanja i procesuiranja zloupotreba. 

Henkel takođe koristi ove podatke za unapređenje prezentacije usluga, elemente i funkcije kao i opšte administrativne zadatke.

Pored toga, Henkel briše ili anonimizira podatke koje upotrebljava, uključujući IP adrese, bez neopravdanog odlaganja, čim više nisu potrebni za pomenute svrhe.

Obrada i korišćenje podataka zasnovani su na odredbama zakona koje pravdaju te radnje na osnovu (1) toga što je obrada neophodna za pružanje pristupa veb-sajtu; ili (2) što Henkel ima legitiman interes koji ima prevagu da obezbedi i unapredi funkcionalnost i nesmetani rad veb-sajta, i da bude usklađen potrebama korisnika.

Primaoci sakupljenih podataka mogu da obuhvataju članove nadležnih internih odeljenja, druge podružnice Henkel-a, eksterne pružaoce usluga (npr. usluga hostovanja i upravljanja sadržajem, marketinške agencije, druge treće strane pružaoce, ako je to neophodno za usluge koje pružaju), organe koje vrše svoje dužnosti i koriste svoja ovlašćenja, na primer u slučaju zvaničnog zahteva od njih, ili ako je to neophodno da se utvrde, iskoriste ili zaštite prava Henkel-a, i sadašnjih ili budućih kupaca Henkel kompanija u slučaju takvih poslovnih transakcija, kao što su prodaja, spajanje ili akvizicija.

3. Dalja obrada podataka o ličnosti

Kontaktirajte našu kompaniju - obrazac za kontakt

Moguće je da ste nam pružili svoje podatke za kontakt pomoću našeg obrasca za kontakt „Kontaktirajte našu kompaniju“.

Koristićemo Vaše podatke za svrhu odgovora na Vaš zahtev.

Obrada i korišćenje Vaših podataka zasnovano je na odredbama zakona koje opravdavaju te radnje na osnovu toga što je obrada neophodna za obradu Vašeg zahteva.

Ako niste pristali na duži period čuvanja npr. tokom našeg upravljanja odnosa sa ciljnim javnostima, nećemo čuvati podatke duže nego što je potrebno da se zadovolji navedena svrha, ili koliko je potrebno u slučaju da postoji zakonska obaveza čuvanja podataka.

4. Kolačići, pikseli, otisci prsta i slične tehnologije

Ovaj veb-sajt koristi kolačiće i slične tehnologije. Kolačići su male jedinice podataka koje se privremeno čuvaju na hard disku Vašeg uređaja od strane Vašeg brauzera, koji su neophodnoi za korišćenje našeg veb-sajta. Kolačić često sadrži jedinstvenu identifikaciju, koja predstavlja nasumično generisani broj koji se čuva na Vašem uređaju. Nekima ističe rok trajanja na kraju sesije na veb-sajtu; drugi ostaju na Vašem uređaju duže. Tehnički neophodni kolačići koristiće se automatski. Ostali kolačići (ili slične tehnologije) koristiće se samo na osnovu Vašeg prethodnog pristanka. 

Postoje različite vrste kolačića. Kolačići prve strane su oni koje ostavlja posećeni veb-sajt i može ih pročitati samo taj veb-sajt. Kolačići treće strane su oni koje ostavljaju druge organizacije, koje koristimo za različite usluge. Na primer, koristimo usluge eksternih analitičara koji ostavljaju kolačiće u naše ime, kako bi nam rekli šta se korisnicima dopada ili ne dopada na našem veb-sajtu. Pored toga, veb-sajt koji posećujete može da sadrži sadržaje umetnute sa, na primer, Jutjuba, koji može da ima svoje sopstvene kolačiće.

Piksel je prozirna slika koja uglavnom nije veća od dimenzija 1x1 piksel, koji se postavlja na veb-sajt kako bi sakupljala podatke kao što su IP adresa, vrsta brauzera, vreme pristupa, ili prethodno ostavljene kolačići, radi personalizacije sadržaja, ili da bi se korišćenje sajta učinilo efikasnijim i lakšim. Oni se često koriste u kombinaciji sa kolačićima, jer pikseli generišu kolačiće i upravljaju kolačićima.

Pod uslovom da ste pristali, veb-sajt će sakupljati podatke u vezi sa operativnim sistemom uređaja, brauzerom, jezikom, instaliranim fontovima, IP adresom, „plaginovima“, a i dodatnim informacijama. Na taj način, uređaj može ponovo da se identifikuje za svrhe oglašavanja relevantnog za korisnika. 

Možete pronaći više informacija o kolačićima i drugim tehnologijama koje naš veb-sajt koristi i njihovim svrhama na našem veb-sajtu na stranicama „Kolačići“ i „Podešavanja kolačića“. Tamo takođe možete da u svakom trenutku povučete svoj pristanak  za ubuduće time što ćete ugasiti odgovarajuću opciju za kolačić. 

a) Mapp Intelligence (prethodni naziv Webtrekk)

Pod uslovom da ste pristali, ovaj veb-sajt će sakupljati i čuvati podatke za svrhe oglašavanja i optimizacije, koristeći tehnologiju kompanije Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Nemačka, koja je hostovana u Nemačkoj. Za tu svrhu, na Vašem uređaju se instalira kolačić. Ovaj kolačić će sakupljati podatke kao što su informacije o brauzeru i uređaju, Vašu IP adresu, posećene veb-sajtove i vreme pristupa. Ovi podaci se čuvaju i dalje obrađuju na osnovu anonimnih ili pseudoanonimnih korisničkih profila (u zavisnosti od tehnologije i aktivirane usluge o kojima se radi). Ovi korisnički profili čuvaju se u kolačićima ili drugim sličnim tehnologijama kao što je navedeno iznad. Pored podataka sakupljenih za vreme pristupa veb-sajtu (kao što je navedeno iznad), to takođe može da obuhvata informacije koje se odnose na veb-sajt koji koristite da nas posetite, veb-sajtove koje posećujete dok ste kod nas, i ako je moguće, bilo koje pojmove za pretragu koje ste koristili da pronađete naš veb-sajt.

Bez izričitog pristanka naših korisnika, podaci sakupljeni pomoću Mapp tehnologije se ne koriste za identifikovanje posetilaca lično, i ne kombinuju se sa drugim ličnim podacima o tom korisniku.
Više informacija o praćenju na mreži možete pronaći u Politici zaštite podataka našeg provajdera: https://mapp.com/privacy/

Prigovor na prikupljanje podataka 
Možete da povučete svoj pristanak u svakon trenutku što će imati uticaj ubuduće tako što ćete isključiti kolačiće na našem veb-sajtu na stranici Kolačići u delu Podešavanja kolačića. Ako pristajete da koristite kolačiće uopšte, ali međutim, ne pristajete na korišćenje Mapp Intelligence kolačića, možete pratiti ovaj link i podesiti kolačić koji će Vas izuzeti. Kolačić je podešen za imenovani domen, po pojedinačnom brauzeru i uređaju. Zato, ako posetite naš Veb-sajt kod kuće ili na poslu ili sa različitim brauzerima, moraćete da odbijete čuvanje podataka na svakom uređaju ili brauzeru.

b) Google Ads

Pod uslovom da ste pristali na to, ovaj veb-sajt koristi „Google Ads“ servis, uslugu koju pruža Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dablin 4, Irska („Google“) za svrhe evaluiranja efikasnosti mera oglašavanja i kako bi Vam se ponovo obratili. Kada posetite naš veb-sajt, „Google Ads“ instalira kolačić na Vaš uređaj. Sa tim kolačićem, Google obrađuje informacije koje generiše Vaš uređaj o upotrebi našeg veb-sajta, interakcijama sa našim veb-sajtom i merama za oglašavanje kao i Vašoj IP adresi, informacijama o brauzeru, veb-sajtovima koje ste prethodno posetili i datumom i mestom pristupa za svrhu analiziranja i vizualizacije merenja dosega oglašavanja i prikazivanja personalizovanog oglašavanja. Za tu svrhu, takođe može biti određeno da li raziličiti uređaji konačnih korisnika pripadaju Vama ili Vašem domaćinstvu. Pomoću „Remarketing“ funkcije, korisnici našeg veb-sajta mogu da se ponovo identifikuju i prepoznaju na drugim veb-sajtovima u okviru mreže oglašavanja Google-a (npr. u Google pretrazi ili na Jutjubu) i reklame prilagođene njihovim interesima mogu da im budu prikazane. 

Informacije koje generiše kolačić o Vašoj upotrebi veb-sajta (uključujući Vašu IP adresu) biće prenete i čuvane od strane Google-a na serverima u SAD. Po evropskim zakonima, SAD ne garantuju adekvatan nivo zaštite podataka. Vladini organi mogu imati pristup tim podacima zbog zakona o masovnom nadzoru. Kada Vaši lični podaci budu otkriveni, neće imati isti nivo zaštite i možda nećete moći da iskoristite svoje podatke u vezi sa podacima.

Više o privatnosti podataka u okviru Google usluga možete pronaći na: www.google.de/intl/de/policies/privacy

Prigovor na prikupljanje podataka 
Možete da povučete svoj pristanak u svakon trenutku što će imati uticaj ubuduće tako što ćete isključiti kolačiće na našem veb-sajtu na stranici Kolačići u delu Podešavanja kolačića. Ako ne pristajete na upotrebu kolačića generalno, ali međutim, ne pristajete da dobijate personalizovano oglašavanje, možete pronaći informacije o tome kako da pojedinačno podesite svoja podešavanja za oglašavanje kod Google-a na sledećem linku. Takođe možete da instalirate „plagin“ za isključenje 

c) Google Campaign Manager 360 (prethodni naziv: DoubleClick)

Pod uslovom da pristajete, pomoću Google Campaign Manager 360 koristimo uslugu koju pruža Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 za prikazivanje relevantnih reklama Vama. Za tu svrhu, Google instalira kolačić na Vaš uređaj koristeći Vašu IP adresu. Pored IP adrese, informacija o brauzeru i uređaju, posećenim veb-sajtovima i vremenu pristupa, ovaj kolačić takođe sakuplja informacije  To omogućava Google-u i njegovim sajtovima partnerima da prikažu reklame povezane sa korisnikovim interesovanjima na osnovu prethodnih poseta Henkel-ovih strana ili drugih veb-sajtova. Kolačići usluge Campaign Manager koriste pseudoniman identifikacioni broj koji se dodeli Vašem brauzeru kako bi se proverile reklame na ekranu i interesantne reklame. Za tu svrhu, Vaš brauzer je identifikovan kad se reklame isporučuju, i dodeljen je ciljnoj grupi. Kolačići koji se čuvaju na Vašem uređaju od strane Google-a zato Vam omogućavaju da budete ponovo ciljani s jedne strane (npr. u okviru „Google Ads“) i na Google-ovim veb-sajtovima, i s druge strane (t.j. u okviru usluge „Google Campaign Manager 360“) na našim veb-sajtovima i - u zavisnosti od Vaših interesovanja - kada posetite veb-sajtove ostalih partnera.  

Ove informacije će se takođe koristiti za svrhu evaluacije Vašeg korišćenja veb-sajta, za pravljenje izveštaja o aktivnostima na veb-sajtu za operatere veb-sajta i pružanje drugih usluga u vezi sa aktivnošću na veb-sajtu i korišćenjem interneta.

Google može da koristi Vaše podatke za sopstvene svrhe kao što je profilisanje i povezivanje Vaših podataka sa drugim sakupljenim podacima o Vama (npr. kroz Vaš Google nalog).

Podacije koje generiše kolačić o Vašoj upotrebi veb-sajta biće prebačene na Google server u SAD i čuvane tamo. SAD ne garantuju adekvatan nivo zaštite podataka u skladu sa evropskim zakonima. Vladini organi mogu imati pristup tim podacima zbog zakona o masovnom nadzoru. Kada Vaši lični podaci budu otkriveni, neće imati isti nivo zaštite i možda nećete moći da iskoristite svoje podatke u vezi sa podacima.

Time što omogućujete kolačiće na Henkel veb-sajtu, pristajete na korišćenje pomenutih podatkaa i prethodno opisanu obradu od strane kompanije Google.
Više o privatnosti podataka u okviru Google usluga možete pronaći na: https://policies.google.com/privacy

Prigovor na prikupljanje podataka
Možete da povučete svoj pristanak u svakon trenutku što će imati uticaj ubuduće tako što ćete isključiti kolačiće na našem veb-sajtu na stranici Kolačići u delu Podešavanja kolačića. Ako pristajete da koristite kolačiće uopšte, ali međutim, ne pristajete na to da se koriste Google Campaign kolačići, možete otići na ovaj  link kako biste deaktivirali Campaign Manager uslugu koju pruža Google

d) Društvene mreže 

Usluge upravljanja sadržajima na društvenim mrežama kao što su kolačići i „plaginovi“ različitih društvenih mreža su umetnuti na naše veb-strance. Povezane usluge pružaju odgovarajuće kompanije („pružaoci“) samo nakon što date svoj pristanak. Svrha ovih usluga je da se omogući da gledamo i delimo naš sadržaj sa svojim prijateljima i mrežama. Ovi pružaoci su:

  • YouTube kojim upravlja Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornija 94043, SAD, i u EU Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dablin 4, Irska („Google“). Za pregled YouTube „plagina“, idite na: https://developers.google.com/youtube/documentation

Kako bi povećale zaštitu Vaših podatakak kada posećujete naše veb-stranice, ove usluge društvenih mreža uvele su „dugmiće za 2 klika“ Taj oblik integracije obezbeđuje da, kada pristupate strani na našem veb-sajtu koja koristi te alate, ne povezujete se automatski na servere pružaoca. Samo ako aktivirate usluge društvenih mreža i time omogućite prenos podataka, brauzer će uspostaviti direktnu vezu sa serverima pružaoca. Sadržaj različitih alata se onda prenosi od strane pružaoca, direktno u vezi sa Vašim brauzerom, i onda se prikazuje na Vašem ekranu. 

Alat za društvene mreže pružaocu daje informacije o veb-sajtovima koje ste prethodno posetili, Vašoj IP adresi, informacije o brauzeru, i datum i vreme zahteva poslatog serveru. Kada dođe do korišćenja bilo kojih funkcija društvenih mreža (npr. pritiskom na dugme za deljenje, ostavljanjem komentara), ovi podaci će takođe biti preneti putem brauzera direktno pružaocu radi čuvanja. Ti pružaoci usluga mogu da koriste Vaše podatke za bilo kakve sopstvene svrhe, kao što su analitika, oglašavanje, profilisanje i povezivanje Vaših podataka sa drugim podacima prikupljenim o Vama (kao što je Vaš korisnički nalog kod tog pružaoca) čak iako niste ulogovani na svoje naloge na društvenim mrežama. 

Pružaoci takođe delom obrađuju podatke u SAD. Po evropskim zakonima, SAD ne garantuju adekvatan nivo zaštite podataka. Vladini organi mogu da imaju pristup ovim podacima zbog zakona o masovnom nadzoru. Kada Vaši lični podaci budu otkriveni, neće imati isti nivo zaštite i možda nećete moći da iskoristite svoje podatke u vezi sa podacima.

Time što omogućujete kolačiće na Henkel veb-sajtu, pristajete na korišćenje pomenutih podataka i prethodno opisanu obradu od strane kompanije pružaoca usluga.

Dodatne informacije o prikupljanju i korišćenju podataka od strane pružaoca i o pravima i mogućnostima koje su Vam dostupne za zaštitu privatnosti u ovim okolnostima mogu se pronaći u politikama o zaštiti podataka/privatnosti pružaoca:

Prigovor na prikupljanje podataka
Možete da povučete svoj pristanak u svakon trenutku što će imati uticaj ubuduće tako što ćete isključiti kolačiće na našem veb-sajtu na stranici Kolačići u delu Podešavanja kolačića. Takođe možete da podesite svoje preference tako što ćete promeniti podešavanja Vašeg brauzera ili podešavanja Vaših platformi društvenih mreža

5. Vaše želje i zahtevi / službenik zadužen za zaštitu podataka

U svakom trenutku, možete da iskoristite pravo da pristupite svojim podacima. Pored toga, pod uslovom da su zadovoljeni odgovarajući uslovi, možete koristiti sledeća prava:

  • Pravo na ispravku 
  • Pravo na brisanje
  • Pravo na ograničavanje obrade
  • Pravo na ulaganje žalbe u kod odgovarajućeg organa za za zaštitu podataka
  • Pravo na portabilnost podataka (od 25. maja 2018,)

Pravo na prigovor
U slučaju aktivnosti obrade koje uključuju Vaše lične podatke, koje se sprovode na osnovu legitimnog interesa kompanije Henkel, imate pravo da uložite prigovor protiv te obrade Vaših ličnih podataka u bilo kom trenutku iz razloga koji proističu iz Vaše specifične situacije. Henkel će prekinuti obradu osim ukoliko Henkel može dokazati važne razloge za obradu koji zaslužuju zaštitu a koji imaju prevagu u odnosu na Vaše interese, prava i slobode, ili ukoliko obrada služi za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu od pravnih zahteva.

Ukoliko ste dali svoj pristanak za obradu Vaših ličnih podataka, možete ga opozvati u bilo kom trenutku za ubuduće, dostavljanjem zahteva na e-mail adresu info.rs@henkel.com

Takođe imate pravo da u svakom trenutku povučete pristanak koji ste dali za buduću obradu podataka o vašoj ličnosti. U takvim slučajevima, ako imate bilo kakvu drugu želju u vezi sa podacima koji se odnose na Vašu ličnost, molimo Vas da dostavite e-mail na našu adresu info.rs@henkel.com. Takođe Vas molimo da nas na ovaj način kontaktirate ako želite da saznate da li smo prikupili neke podatke o Vama i, ako jesmo, koji su to podaci. Postaraćemo se da smesta odgovorimo na Vaše pitanje.

6. Prodotti Henkel

I marchi e i prodotti elencati in questo sito internet sono esempi di marchi e prodotti disponibili nelle aziende del Gruppo. Henkel non garantisce che un prodotto indicato sia disponibile nel tuo paese.

Varie

Queste condizioni generali d'uso sono disciplinate e predisposte in conformità alle leggi vigenti in Italia senza tenere conto della Convenzione Internazionale sui contratti per la vendita dei prodotti la cui applicazione è espressamente esclusa a queste condizioni d’uso. Nei limiti previsti dalla legge applicabile il Foro di competenza per qualsiasi disputa relativa a questo sito sarà Milano. Qualora una o più clausole di queste condizioni generali d'uso siano o divengano inefficaci, non verrà meno la validità delle altre clausole di queste condizioni d'uso.