KORISNI SAVETI KAKO SE BORITI SA VLAGOM

SPREČITE, KONTROLIŠITE ILI SE BORITE SA VIŠKOM VLAGE.

ZAŠTITITE VAŠ DOM I PORODICU OD NEGATIVNIH POSLEDICA VLAGE.

Višak vlage može imati posledice na vaš dom i porodicu. Ako se ne borite s njom, njene posledice mogu biti, od stvaranja kondenzacije, buđi, čak i otpadanja boje sa zidova. Takođe, može stvoriti i osećaj lične neugode ili imati negativne posledice na zdravlje.

Ovde možete pronaći korisne savete kako zaštititi vaš dom i porodicu od njenih negativnih posledica.